İnsan Kaynakları Politikası

   Omega Pano, asıl değer yaratanın insan olduğunu unutmayarak,

  insana yatırımı en ön planda tutmakta ve personelinin  mutluluğunu            

  sağlayabilmektedir.

  Ekip çalışmasının önemini kavrayan, üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine

  bağlı, kendi alanlarında tecrübeli personelleri ile hizmet vermektedir.

  Özgün ve çağdaş yönetim anlayışı ile çalışanları arasında güvene dayalı, öğrenme ve bilgi paylaşımına açık çalışma ortamı sağlayarak kendilerini geliştirme, inisiyatif alabilme imkanları sağlamaktadır.

  Eğitime verdiği öneme paralel olarak firma içindeki ve dışındaki eğitimlerle çalışanlarının gelişimini sağlamayı ve mesleki geleceğini güvence altına almayı firma kültürünün temellerinden biri olarak görmektedir.